Τα ονόματα όλων των διατελέσαντων προέδρων του Ρ.Ο. Μυτιλήνης από την ίδρυση του ομίλου, μέχρι σήμερα:

1953-1956 Γιάννης Αλατζάς

1956-1959 Παναγιώτης Βογιατζής

1959-1962 Κώστας Κούμπας

1962-1963 Παναγιώτης Βογιατζής

1963-1964 Αριστείδης Τζανετής

1964-1966 Κώστας Λεοντής

1966-1968 Δημήτρης Στουκίδης

1968-1969 Γεώργιος Μιχαηλίδης

1969-1971 Χαριλής Μπίνος

1971-1973 Αριστείδης Τζανετής

1973-1974 Γεώργιος Κακαδέλλης

1974-1976 Αλφόνσος Δελής

1976-1978 Κώστας Αναστασιάδης

1978-1979 Μιχάλης Νίκου

1979-1981 Γρηγόρης Παντελέλλης

1981-1983 Βασίλης Κοντηβέης

1983-1984 Θεόδωρος Λεοντής

1984-1985 Δημήτρης Στουκίδης

1985-1986 Γεώργιος Αμβαζάς

1986-1988 Χρήστος Σπανέλλης

1988-1989 Στρατής Βαξαβανέλλης

1989-1991 Αλέξης Μάλλιας

1991-1993 Τάκης Νανόπουλος

1993-1995 Σπύρος Καρδακάρης

1995-1997 Νίκος Κουζινόγλου

1997-1999 Στρατής Παχής

1999-2001 Κωνσταντίνος Γιαννέλλης

2001-2003 Λάζαρος Κερεβανιάν

2003-2005 Παναγιώτης Χατζηγιαννάκης

2005-2008 Σπύρος Καρδακάρης

2008-2010 Καμάτσος Γεώργιος

2010-2011 Σπύρος Καρδακάρης

2011-2012 Σπύρος Καρδακάρης

2012-2013 Ηλίας Παπαγεωργίου

2013-2014 Ηλίας Παπαγεωργίου

2014-2015 Παναγιώτης Χατζηγιαννάκης

2015-2016 Παναγιώτης Χατζηγιαννάκης

2016-2017 Αθανάσιος Πλάτων

2017-2018 Ελευθέριος Χαβραλής

2018-2019 Ιγνάτιος Χατζηβασιλέλλης