Όλα τα ονόματα των ιδρυτικών μελών του Ομίλου μας.

Όνομα

Χατζηγιώργης Ευριπίδης
Λεοντής Κωνσταντίνος Γ.
Μπίνος Χαρίλαος
Τσέρης Χρήστος
Βόμβας Κωνσταντίνος
Σταυρίδης Ανδρέας
Χατζηευστρατίου Προκόπιος
Σουβατζής Μιχαήλ
Κακαδέλλης Θεόδωρος
Καριώτης Γεώργιος
Αμπατζιδέλλης Δημήτριος
Λαλέλλης Δημήτριος
Χατζηγιάννης Ιωάννης
Γρηγορίου Γεώργιος
Αλατζάς Ιωάννης
Στεφανίδης Στέφανος
Ροδάκης Θεολόγος
Βαμβακίτης Παναγιώτης
Ουζουνέλλης Ανδρέας
Βογιατζής Παναγιώτης
Βαλιάδης Αντώνιος
Καλδής Χρήστος
Βαμβολής Γεώργιος
Φαρμακίδης Βασίλειος
Μήλας Γεώργιος
Ιωάννου Νικόλαος
Νανόπουλος Δημήτριος
Δουκάκης Μιχαήλ
Σκούφος Θεόδωρος
Κακαδέλλης Γεώργιος

————1————
————2————
————3————
————4————
————5————
————6————
————7————
————8————
————9————
————10————
————11————
————12————
————13————
————14————
————15————
————16————
————17————
————18————
————19————
————20————
————21————
————22————
————23————
————24————
————25————
————26————
————27————
————28————
————29————
————30————

Θέση

Ιατρός Παθολόγος
Βιομήχανος
Ελαιοκτηματίας – Εισοδηματίας
Εμπόριο Τροφίμων
Μηχανουργός
Βιομήχανος Αλιπάστων
Πρόεδρος Εν. Γεωργικών Συνεταιρισμών
Ναυτικός Πράκτωρ
Εκτελωνιστής
Διευθυντής Εν. Γεωργικών Συνεταιρισμών
Γενικό Εμπόριο
Γενικό Εμπόριο, Πετρέλαιο
Οδοντίατρος
Γεωπόνος, Τμ.Γ. Υπ. Λέσβου
Δικηγόρος
Υφασματέμπορος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Υ.Ν. Λέσβου
Δήμαρχος Μυτιλήνης
Παραγωγός, Αγροτικές Εργασίες
Διευθυντής Αγρ. Κτηνιατρείου
Ηλ. Μηχανικός, Εισοδηματίας
Γεωπόνος
Δικηγόρος
Υποδιευθυντής Αγρ. Τραπέζης
Εμποροράπτης
Εμπορικός Αντιπρόσωπος
Γεωργοκτηνοτρόφος
Ζωέμπορος
Κρεοπώλης
Βιομηχανία Άρτου