Κάποτε στην Ελλάδα ήταν η 247 Περιφέρεια του Δ. Ρ., που είχε ομίλους απ’ όλη την Ελλάδα.

Η επιθυμία για επέκταση και αύξηση των ομίλων και των ροταριανών, τόσο στη χώρα μας, όσο και στις όμορες Βαλκανικές χώρες, οδήγησαν στον χωρισμό της 247 περιφέρειας σε δυο, την 2470 Ν. Ελλάδα και την 2480 Β. Ελλάδα. Η διαίρεση έγινε με μια οριζόντια γραμμή στο χάρτη που ξεκινούσε κάτω από την Κέρκυρα και κατέληγε κάτω απ’ τη Μυτιλήνη.

Η δική μας 2480 Ρ. Περιφέρεια ξεκίνησε με ζέση και σε λίγα χρόνια επεκτάθηκε στα Βαλκάνια, στήνοντας ομίλους στη Βουλγαρία, στη Σερβία, στο Μαυροβούνιο, στη FYROM και στο Κόσσοβο.

Πολύ γρήγορα, χάρη στην προσπάθεια των Διοικητών και των αξιωματούχων της περιφέρειάς μας η Βουλγαρία πέρασε τους 65 ομίλους και όλοι συμφώνησαν σε νέο διαχωρισμό της 2480 Π. Δ. Ρ. σε δυο νέες: α)Την 2481 Ρ.Π. που περιλαμβάνει Β. Ελλάδα, Σερβία, Μαυροβούνιο, FYROM και Κόσσοβο και β) Την 2482 Ρ.Π. με ομίλους μόνο από την Βουλγαρία.

Η μεγάλη επιθυμία, για μια αμιγώς Ελληνική Περιφέρεια στην Β. Ελλάδα, οδήγησε σε νέο διαχωρισμό της 2481 Π. Δ. Ρ. σε δύο νέες: α) Την 2483 Ρ.Π. που περιλαμβάνει ομίλους από την Σερβία, Μαυροβούνιο, FYROM και Κόσσοβο και β) Την 2484 Ρ.Π. αμιγώς Ελληνική με ομίλους από την Β. Ελλάδα.


Έτσι, από την Ροταριανή χρονιά 2011-2012 μια Νέα Περιφέρεια του Δ. Ρ. γεννιέται.

Διοικητής της ο ρ. Νίκος Κουζινόγλου που είναι μέλος του Ομίλου μας.

 

Είναι πιλοτική και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε για την εδραίωση και ομαλή πορεία της στο Ελληνικό αλλά και παγκόσμιο Ρόταρυ.