Ο Ροταριανός Όμιλος Μυτιλήνης Ιδρύθηκε το 1953 με την υπ’ αριθμ. 124/1953 απόφαση του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης. Aναγνωρίστηκε απ’ το διεθνές Ρόταρυ το 1954, όπου και παραδόθηκε η Χάρτα Αναγνώρισης του Ρ.Ο.Μ. από το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφέρειας.

Κατά τη διάρκεια των ετών έχει να επιδείξει αξιοζήλευτο έργο προσφοράς σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής. Απ’ τα πιο μικρά απλά και τοπικά, μέχρι τα πιο μεγάλα και παγκόσμια… Ο Ροταριανός όμιλος Μυτιλήνης έχει σήμερα 57 χρόνια ζωής.

Στο πρώτο δελτίο του ομίλου διαβάζουμε:

ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Έτος ιδρύσεως 1953
Δελτίον Αρ. 1
Πανηγυρική Συνεστίασις 27 Αυγούστου 1953
Υπεύθυνοι συντάκται: Κώστας Λεοντής – Γεώργιος Κακαδέλλης
Η ΚΥΠΡΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Καλεσμένοι:
Ο κ.Χαρ. Μητρέλλιας, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Επικρατείας,
ο κ. Μπούζας αντιπρόσωπος απουσιάζοντος Νομάρχου,
ο Δημαρχών κ. Κουζινός Κουζινόγλου,
ο Βουλευτής κ. Ε. Νουλέλλης,
ο εκλεκτός λογοτέχνης κ. Ηλ. Βενέζης μετά της κυρίας του και
ο κ. Γ. Πετρέλλης.LE

 

Κατά την συνεστίαση αυτή παραδίδεται από τον Διοικητικό Σύμβουλο της Περιφέρειας Σταύρο Παπανδρέου, η Χάρτα αναγνώρισης του Ρ. Ο. Μυτιλήνης.

Κάπως έτσι ξεκίνησε το ταξίδι του ο όμιλός μας…