Αλήθεια τι είναι Pόταρυ και τι Ροταριανός;

Λέξεις που για την ερμηνεία και την ουσία τους ακούγονται διάφορες απόψεις. Το Ρόταρυ δεν έχει ξεφύγει απ’ την αρχική ιδέα και σκοπό της ιδρύσεως του, όπως εξελίχθηκε και διαμορφώθηκε στα 100 χρόνια λειτουργίας του.
Θα μπορούσαμε να δώσουμε τους παρακάτω ορισμούς:

Ρόταρυ είναι η έκφραση ενός ιδανικού σε δράση. Ποιο είναι αυτό το ιδανικό; Το ανιδιοτελώς υπηρετείν! Με άλλα λόγια, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους συνάνθρωπους μας και η προσπάθεια να φανούμε ωφέλιμοι σ’ αυτούς. Είναι μια κοινή εμπειρία ανθρώπων με διαφορετικές θρησκευτικές και ιδεολογικές πεποιθήσεις, οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικά έθνη αλλά είναι ενσωματωμένοι με πνεύμα συναδέλφωσης, όπου κι αν βρίσκονται.
Μπορούμε όμως να διευκρινίσουμε καθορίζοντας το ρόταρυ αφαιρετικά:

1. Το Ρόταρυ δεν είναι Μυστική οργάνωση ή ένωση.

2. Δεν επιδιώκει να υποκαταστήσει ή να αναμιχθεί σε οποιαδήποτε Θρησκευτική ή Πολιτική οργάνωση ούτε να έρθει σε σύγκρουση με θρησκευτικές, πολιτειακές ή κοινωνικές τάξεις οιασδήποτε χώρας ή λαού. *Είναι αυτοτελής*, χωρίς καμιά εξάρτηση ή οργανική σχέση με άλλες οργανώσεις.

3. Δεν υπάρχει μυστικισμός ή απόκρυφοι σκοποί. Απεναντίας ο Ροταριανός οφείλει να παραμείνει πιστός στη θρησκεία του και νομιμόφρων πολίτης της χώρας του.

4. Δεν είναι συνδικαλιστικό σωματείο.

Εν κατακλείδι, το Ρόταρυ, είναι μια παγκόσμια οργάνωση ετερόκλητων ανθρώπων με διαφορετικά επαγγέλματα και απασχόληση οι οποίοι θεωρούν το ιδεώδες του υπηρετείν, τόσο ο καθένας ξεχωριστά όσο και συλλογικά, σαν θεμέλιο της επιτυχίας και της ευτυχίας στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή.