19 Οκτ 2010 - Ρόταρυ & Επάγγελμα

PDF Εκτύπωση E-mail


1. ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ρ.Ο.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (2010-2011)
2. ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ρ.Ο.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (2010-2011)

 


ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ρ.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (2010-2011)

Στον όρο "επαγγελματική εξυπηρέτηση" το Ρόταρυ χρησιμοποιεί την λέξη "εξυπηρέτηση" με την ευρύτερη του έννοια, δηλ στη συνεχή εφαρμογή του κανόνα της έγνοιας για τους άλλους.

 

Μεταξύ των κυριοτέρων επιδιώξεων του ρόταρυ είναι:

Η τήρηση κανόνων χρηστότητας και ευσυνειδησίας στην άσκηση κάθε επαγγέλματος και εργασίας.
Η αναγνώριση της αξιοπρέπειας  σε κάθε χρήσιμη απασχόληση και την εξύψωση του επαγγέλματος του καθενός ώστε έτσι να εξυπηρετείται καλλίτερα το κοινωνικό σύνολο.
Να εφαρμόζεται το ιδεώδες του υπηρετείν από κάθε ροταριανό στην προσωπική του ζωή, στο επάγγελμά του και στις κοινωνικές του σχέσεις.
Tην εφαρμογή των υψηλών ηθικών αρχών από κάθε Ροταριανό σε όλες τις επαγγελματικές του σχέσεις, με υπαλλήλους, ανταγωνιστές, πελά¬τες, και εκείνους από τους οποίους αγοράζει δηλαδή
Ο ροταριανός λοιπόν οφείλει να είναι υπόδειγμα εργαζόμενου και επαγγελματία. Έτσι σταδιακά καθιερώνεται στις κοινωνίες το «Ευ ζειν», με βάση την ηθική και την αξιοπρέπεια.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Ο έλεγχος των τεσσάρων σημείων έχει εφαρμογή και στη δουλειά μας.
Για τα πράγματα που σκεπτόμαστε, λέμε ή κάνουμε:

1 . Είναι αλήθεια;
2.  Είναι δίκαια για όλους όσους αφορούν;
3.  Οικοδομούν καλή θέληση και καλύτερες φιλικές σχέσεις;
4.  Θα είναι ευεργετικά για όλους όσους αφορούν;

 


ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ρ.Ο. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (2010-2011)

Το 1905 στο Σικάγο ένας άσημος δικηγόρος, ο Paul Harris, ένας έμπορος άνθρακα, ένας μεσίτης, ένας λογιστής και ένας μηχανικός μεταλλείων αποτέλεσαν την πρώτη συντροφιά του Ροταρυ. Αυτή η ποικιλία επαγγελμάτων αποτελεί την πρώτη αρχή του διεθνούς Ρόταρυ σχετικά με την ποικιλία των επαγγελματιών από την οποία πρέπει να απαρτίζεται ο κάθε Όμιλος.

Άρα, ο καθένας από εμάς, που είμαστε μέλη ενός Ομίλου, πρέπει να εμφορείται από τις υψηλές ηθικές αρχές στις επιχειρήσεις και στα επαγγέλματα, να αναγνωρίζει την αξία όλων των χρήσιμων επαγγελμάτων και να θεωρεί το επάγγελμα του κάθε ροταριανού ως ευκαιρία επαγγελματικής αυτοβελτίωσης και προσφοράς στην κοινωνία.

Δυστυχώς, πολλοί επαγγελματίες -ακόμη και ροταριανοί- δεν έχουν συνειδητοποιήσει αυτόν τον υψηλό στόχο του Ρόταρυ, έναν στόχο που αποτέλεσε, όπως είδαμε, την αφορμή της ίδρυσης του Ρόταρυ. Αντίθετα, σκοπός τους είναι το άμεσο και υλικό κέρδος από τη συμμετοχή τους στον Όμιλο. Απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι αρκετοί ροταριανοί αποχωρούν από τον Όμιλο, με την αιτιολογία ότι ο Όμιλος δεν τους προσφέρει επαγγελματική στήριξη. Θα προσπαθήσω να δείξω στη συνέχεια ότι ένας συνειδητοποιημένος επαγγελματίας κερδίζει πολλά με τη συμμετοχή του σε έναν ροταριανό Όμιλο.

Πρώτον. Μαθαίνει μέσα από τις αρχές του Ρόταρυ να μοιράζεται το ιδεώδες του υπηρετείν με τους πελάτες του, τους προμηθευτές του, τους ανταγωνιστές του, τους υπαλλήλους του. Άρα, διαμορφώνει ένα υψηλού επιπέδου επαγγελματικό ύφος και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας με χαρακτηριστικά την αλληλοβοήθεια, την αλληλεγγύη, την ευγένεια, βασικές αρχές του Ρόταρυ.

Δεύτερο. Μέσα στον Όμιλο διδάσκεται ο τετραπλούς έλεγχος σχετικά με την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, το όφελος και τη φιλία, πράγματα που διαμορφώνουν στην επαγγελματική πράξη το ύφος και το ήθος του κάθε εργαζόμενου. Και είναι γνωστό ότι ένας επαγγελματίας με αυτά τα χαρακτηριστικά κερδίζει την εμπιστοσύνη του κόσμου και, ως εκ τούτου, αυξάνει την πελατεία του.

Τρίτο: Έχουμε πλήθος παραδειγμάτων σύμφωνα με τα οποία ροταριανοί του Ομίλου μας –και όχι μόνο- ενισχύθηκαν στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στο βαθμό και με τον τρόπο που επιβάλλει και επιτρέπει η ροταριανή αντίληψη περί φιλίας, συναδέλφωσης και αλληλεγγύης των μελών.

Τέταρτο. Το Διεθνές Ρόταρυ ενθαρρύνει την προσκόλληση των ροταριανών στην επαγγελματική τους οργάνωση με σκοπό την ενίσχυση της επαγγελματικής τους συνείδησης, την καταπολέμηση της επαγγελματικής αντιδεοντολογίας και τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα σε αυτούς και την υπόλοιπη κοινωνία.

Επομένως, δε δικαιολογείται η πρόφαση εκείνων των ροταριανών που αποχωρούν από τον Όμιλο με το αιτιολογικό ότι δε βρίσκουν επαγγελματική στήριξη από τον Όμιλό τους, γιατί, όπως είδαμε, τα επαγγελματικά οφέλη δεν είναι μόνο υλικά αλλά κυρίως ηθικά. Είναι, πάντως, βέβαιο ότι η αποχώρηση δε θα βελτιώσει την επαγγελματική κατάσταση του αποχωρούντος.