10-11 Μαρ 2007 - PETS Βόλου - Σ.Καρδακάρης

PDF Εκτύπωση E-mail

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ
PETS Βόλου, 10 - 11 Μαρτίου 2007

Συνεργασία Βοηθού Διοικητή (ADG)
με τους Ομίλους - Επικοινωνία

 

Όλοι πλέον γνωρίζουμε το θεσμό του Βοηθού Διοικητή πόσο επιτυχημένος στάκηκε σαν ιδέα αλλά και σαν υλοποίηση.
Καθιερώθηκε σαν θεσμός από το Ανώτατο Συμβούλιο του Δ. Ρ. το 1996 και σύντομα υιοθετήθηκε και καθιερώθηκε από όλες σχεδόν τις περιφέρειες. Στη δική μας περιφέρεια την 2480 καθιερώθηκε από τον προδιοικητή Παναγιώτη Τζούμα  την περίοδο 1997-1998.
Οι Βοηθοί Διοικητές, είναι αξιωματούχοι της περιφέρειας και μέλη της ηγετικής της ομάδας. Είναι οι κολώνες που στηρίζουν το έργο του Διοικητή στην Περιφέρεια. Αλλά ας δούμε σύμφωνα με το Manual του Δ.Ρ. σχηματικά τη θέση και το ρόλο του Βοηθού Διοικητή.

PETS Βόλου 2007

Ο Βοηθός Διοικητής, σαν άμεσος συνεργάτης του Διοικητή, είναι λόγω της θέση του συνδετικός κρίκος των ομίλων, μαζί του.

Δεδομένου ότι ο Διοικητής είναι επιφορτισμένος με ένα σωρό υποχρεώσεις που απορρέουν  από το αξίωμά του, είναι δύσκολο αν όχι ακατόρθωτο να ανταποκριθεί με επιτυχία στο έργο του, στους στόχους του και ιδιαίτερα στις επαφές, επισκέψεις, αλλά κυρίως στις σχέσεις του με τους Ομίλους.
Ο Βοηθός Διοικητής λοιπόν είναι επιφορτισμένος πρώτα – πρώτα μ’ αυτό και βρίσκεται σε συνεχή επαφή, τόσο με τους ομίλους, όσο και με τον Διοικητή.
Τώρα, κάθε όμιλος, σαν αυτόνομη μονάδα, έχει στόχους, πρόγραμμα, επιτροπές, συμβούλιο. Στη λειτουργία κάθε ομίλου  ανακύπτουν  προβλήματα.

Σταχυολογώντας τα μπορούμε να αναφέρουμε κάποια από αυτά:

α)  Τρόπος υλοποίησης προγραμμάτων και στόχων
β)  Τρόπος  λειτουργίας επιτροπών
γ)   Σχέσεις μεταξύ των μελών 
δ)   Σχέσεις με άλλους ομίλους (διομιλικές Συν/σεις, Matching Grant) 
ε)   Σχέσεις  με την περιφέρεια
στ) Σχέσεις με το Δ. Ρόταρυ
ζ )  Επίσκεψη Διοικητή κ.α.

Ο Βοηθός Διοικητής είναι εκείνος που, με  χαμόγελο, υπομονή, κατανόηση, και την έμφυτη επιθυμία του για συνεχή και ανιδιοτελή  προσφορά, θα σπεύσει να βοηθήσει.
Ο Βοηθός Διοικητής δεν πρέπει ποτέ να ξεχνά ότι ο ροταριανός είναι εθελοντής και σαν  εθελοντή πρέπει να τον βλέπει και να  συμπεριφέρεται ανάλογα. Το ρόταρυ είναι προσφορά, δεν είναι καταναγκαστικά έργα.
Στο ρόταρυ επιτυγχάνεται το maximum της προσφοράς με υπομονή, κατανόηση και σωστή επικοινωνία. 
Ο Βοηθός Διοικητής πρέπει να  πρωτοστατεί στον τομέα ανάπτυξης αγαθών (ανθρωπίνων) σχέσεων μεταξύ των μελών του ομίλου και  να επιβραβεύει κάθε θετική ενέργεια. Έτσι αβίαστα κάθε όμιλος θα δουλεύει σαν καλοκουρδισμένη μηχανή.
Ο Βοηθός Διοικητής ζει κοντά στους ομίλους, ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες του καθενός απ’ αυτούς. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να έχουν σχέση με την τοπική κοινωνία, με την Εκκλησία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.α. Πρώτο μέλημα του είναι να τα λύσει, έχοντας παράλληλα συνεχή επαφή με τον διοικητή, τον οποίο ενημερώνει αλλά και συμβουλεύεται. Ο Δ/της μπορεί να του υποδείξει    τρόπους επίλυσής τους. Ένας από τους κύριου στόχους είναι να πάψει να υπάρχει δυσπιστία για το ρόταρυ και τους ροταριανούς και οι Όμιλοι να ενσωματωθούν στις τοπικές κοινωνίες.

 

Ένας εξίσου σημαντικός τομέας είναι η ενημέρωση. Μη παρακάμπτοντας αλλά συνεργαζόμενος με τους Εκπαιδευτές, ο Βοηθός Διοικητής οφείλει να είναι αρωγός στον τομέα αυτό. Να κάνει σεμινάρια και ομιλίες πάνω σε ροταριανά θέματα, καθώς επίσης να συνεργάζεται με τους προπροέδρους των Ομίλων, των οποίων η γνώση και εμπειρία μπορεί να αξιοποιηθεί. Πρέπει σε κάθε όμιλο κατά τη διάρκεια των συνεστιάσεων να εφαρμόζεται το «ροταριανό» πεντάλεπτο και να γίνονται συζητήσεις ανάλογου περιεχομένου. Το πρόβλημα σήμερα στους ροταριανούς ομίλους γενικά είναι η άγνοια ή η ημιμάθεια των μελών.  
Ο Βοηθός Διοικητής οφείλει να βοηθά τους Ομίλους ευθύνης του στην διεκπεραίωση θεμάτων αλληλογραφίας και οικονομικής τακτοποίησης .
Όταν ένας όμιλος λειτουργεί αποτελεσματικά και επιτυχημένα και έχει ξεπεράσει το όριο εκείνο της επιβίωσης, για μία καλή και ολοκληρωμένη συνέχεια ο Βοηθός Διοικητής πρέπει να βάλει στους στόχους κάθε ομίλου την ιδέα ενίσχυσης των προγραμμάτων του Δ. Ρ. και της συμμετοχής σ’ αυτά.  Οι τομείς που είναι πρόσφοροι θα επιλεγούν ανάλογα με την γεωγραφική θέση, τις ανάγκες του κάθε ομίλου και του κοινωνικού του περίγυρου.

Επίσης μπορεί να προωθήσει τη συμμετοχή των Ομίλων σε προγράμματα ανταλλαγών του Δ. Ρ. Με τον τρόπο αυτό οι Όμιλοι ξεφεύγουν από τα χωρικά τους πλαίσια και γίνονται ολοκληρωμένες οντότητες σύμφωνα με τους στόχους του Δ. Ρ.
Ο Βοηθός Διοικητής οφείλει να είναι παρών και κοντά στους ομίλους, να βρίσκεται σε συνεχή επαφή, να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Περιφέρεια και το Δ. Ρ. να επικοινωνεί συχνά με τον Διοικητή, τους τέως Διοικητές και Εψηφισμένους Διοικητές και να μεταφέρει τους προβληματισμούς του και τις απόψεις του, για την πορεία των ομίλων που έχει την ευθύνη.
Για να πετύχουν όλα αυτά προϋπόθεση βασική είναι η άριστη σχέση με τους προέδρους και τα διοικητικά συμβούλια των ομίλων, τα οποία πρέπει να τον βλέπουν σαν βοηθό συμπαραστάτη και όχι σαν έναν ακόμα αξιωματούχο  που ζητά ή και απαιτεί ακόμα και τα ακατόρθωτα, τα εκτός τόπου και χρόνου και εκείνα τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με τους ομίλους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Πρέπει επίσης να ενημερώνει το Δ/τη για τα επιτεύγματα των ομίλων αλλά και απλών ροταριανών, ώστε να τύχουν αναγνώρισης από την περιφέρεια με ότι συνεπάγεται τούτο το τελευταίο.

Φίλες και φίλοι ροταριανοί θα μπορούσα να πάρω το Manual και να αντιγράψω κάποια κομμάτια απ’ αυτό, παρουσιάζοντας το θέμα που μου ανατέθηκε. Προτίμησα όμως, να πιαστώ από την εμπειρία μου σαν Βοηθός Διοικητής και τα προβλήματα που αντιμετώπισα στους δύο - τρεις Ομίλους ευθύνης μου Μυτιλήνη, Λήμνο και Καλλονή (υπό ίδρυση). Δεδομένου ότι οι Όμιλοί μας είναι απομονωμένοι από την Περιφέρεια και τον κορμό των πολλών ροταριανών ομίλων, άποψή μου είναι ότι πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος στην επικοινωνία του Βοηθού Διοικητή του με την Ηγεσία τις Επιτροπές τις σχέσεις και κυρίως τα προβλήματα των Ομίλων και λιγότερο  με το Δ.Ρ. Δεν εννοώ βέβαια πως πρέπει να το βάλουμε στο περιθώριο.

Ελπίζω βεβαίως να συγχωρήσετε, αυτή την τελευταία μου τοποθέτηση.

Σας ευχαριστώ.