10-11 Μαρ 2007 - PETS Βόλου - Ν. Κουζινόγλου

PDF Εκτύπωση E-mail

ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΖΙΝΟΓΛΟΥ, P.A.D.G.
PETS Βόλου, 10 - 11 Μαρτίου 2007

Ο Ρόλος και οι Ευθύνες του Πρόεδρου Επιτροπής

 

Το Διεθνές Ρόταρυ για την οργάνωση και την επιτυχία των σκοπών του έχει χαράξει τις τέσσερις λεωφόρους δράσης και προτείνει και τις αρμόδιες επιτροπές, για κάθε μια απ’ αυτές. Φυσικά η Διοίκηση της Περιφέρειας που ξέρει τις ανάγκες της και το περιβάλλον που δρα, μπορεί να αυξήσει, να αφαιρέσει ή να ομαδοποιήσει τις επιτροπές αυτές για να γίνει το έργο της πιο αποτελεσματικό.

Ας δούμε ποιες μπορεί να είναι οι επιτροπές κατά λεωφόρο δράσης  και ποιος ο ρόλος και οι ευθύνες του προέδρου σε κάθε μια από αυτές.

 

 

α)  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Είναι πρωταρχικής σημασίας και αφορά τη δομή την οργάνωση και τις βασικές λειτουργίες της Περιφέρειας.
Προτεινόμενες επιτροπές:

Επέκτασης Ομίλων.
Αύξησης και συνοχής των μελών των ομίλων.
Εισδοχής Γυναικών. Πρόεδρε Σπύρο…
Ενημέρωσης, εκπαίδευσης, σεμιναρίων και ομιλιών. 
Δημοσίων σχέσεων.
Μεταφράσεων.
Οργάνωσης συνεδρίων, PETS κ.λ.π.
Δελτίου και δημοσιεύσεων.
Βραβεύσεων. 
Οικονομικών.
Νεότητος. Ροταράκτ Ιντεράκτ RULA.
Συνεργασίας μεταξύ Ρόταρυ και INNER WHEEL.

 

β)   ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Με τον όρο αυτόν το Δ.Ρ. αναφέρεται στην προσπάθεια των ροταριανών για την ανάπτυξη σχέσεων με την κοινωνία της περιοχής τους  κατά τρόπο που να δείχνει ότι σκέπτονται τον πλησίον τους και τον βοηθούν υλικά και ηθικά.
Επιτροπές:

Κοινοτικής εξυπηρέτησης.
Υποτροφιών, βραβεύσεων, ανταλλαγών νέων.
Προστασίας περιβάλλοντος.
Προστασίας της νεολαίας από τις σύγχρονες μάστιγες, π.χ. ναρκωτικά, κάπνισμα, ΑΙDS.
Βοήθειας σε αναξιοπαθούντες και ασθενείς.
Φιλοπόλιδος δράσης. κ.λ.π.

 

γ)  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Με τον όρο αυτό το Δ.Ρ. επιδιώκει να αναπτύξει ο κάθε ροταριανός το ιδεώδες του υπηρετείν  στις επαγγελματικές ή εμπορικές σχέσεις με Ρ. και μη. 
Επιτροπές:

Επαγγελματικής εξυπηρέτησης και ενημέρωσης.
Επαγγελματικών και εμπορικών σχέσεων.
Επαγγελματικής πληροφόρησης και ενημέρωσης κ.λ.π.

 

δ)   ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ
Στον όρο αυτόν το Δ.Ρ. περιλαμβάνει όλα όσα μπορεί να κάνει ένας ροταριανός για να αναπτυχθούν η διεθνής κατανόηση και η καλή θέληση είτε με την προσπάθεια γνωριμίας με άλλους λαούς είτε με την προσπάθεια ανάπτυξης σχέσεων του κάθε ροταριανού.

Επιτροπές:

Διεθνών σχέσεων.
Ανταλλαγών νέων.
Υποτροφιών περιφέρειας.
Συνεργασίας με το Δ.Ρ. και το Ροταριανό Ίδρυμα.
Υποδοχής και φιλοξενίας κ.λ.π.

 

Συνοψίζοντας τις επιτροπές των τεσσάρων λεωφόρων δράσης μπορούμε να πούμε ότι σκοπός τους είναι ο επιμερισμός δράσης, η ενεργή συμμετοχή πολλών και αξιόλογων ροταριανών και ως εκ τούτου αύξηση της δραστηριότητας της περιφέρειας.
Το θέμα μου σήμερα ήταν ο ρόλος και οι ευθύνες του προέδρου επιτροπής της περιφέρειας . Πιστεύω αυτό βγήκε απ’ την ανάλυση των  4  COMMITTEE MANUAL έναν οδηγό 30 σελίδων που είχε την καλοσύνη να μου στείλει ο ρ. Προδιοικητής  Κυριάκος Κατσίκης με  e-mail και άλλες τόσες σελίδες που μου έστειλε ο Β. Δ/της Γιώργος Κοτζαμπασόπουλος τον οποίο ευχαριστώ επίσης θερμά, μπορώ να πω ότι ο πρόεδρος μιας επιτροπής πρέπει :

Πρώτα – πρώτα να διαλέξει τους κατάλληλους συνεργάτες που μπορούν να προσφέρουν στο αντικείμενο της επιτροπής.
Να παρακολουθεί τα σεμινάρια επιμόρφωσης.
Να συνεργάζεται με τη διοίκηση της περιφέρειας και τους ηγέτες των ομίλων για να ορίζουν τους στόχους και τις ενέργειες πραγματοποίησής τους.
Να παρακινεί τα μέλη στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων.
Να διατηρεί επικοινωνία με τις άλλες επιτροπές της Περιφέρειας.
Να επισκέπτεται και να συνεργάζεται με τους ομίλους.

Οι πρόεδροι των επιτροπών επεκτάσεως των ομίλων  να αναζητούν κοινότητες όπου δεν υπάρχουν ροταριανοί όμιλοι οι οποίες έχουν ικανό πληθυσμιακό δυναμικό ώστε και με τη βοήθεια των ομίλων της περιοχής να δημιουργήσουν ένα όμιλο κατάλληλο να λάβει χάρτα αναγνώρισης και να τον συμπαραστέκονται στα πρώτα του βήματα.

Οι πρόεδροι της επιτροπής αύξησης μελών σχεδιάζουν προάγουν και διευθύνουν ένα σεμινάριο της περιφέρειας για την ανάπτυξη του ροταριανού δυναμικού μελών, συνεργάζονται με το Διοικητή και τον εκπαιδευτή της περιφέρειας.
Επισκέπτονται τους ομίλους ειδικά τους ασθενείς και με τη διοίκηση του ομίλου αφού αναλύσουν τις επαγγελματικές κατηγορίες να αναζητήσουν αξιόλογα μέλη της κοινωνίας της περιοχής που μπορούν να γίνουν άξιοι ροταριανοί.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Δημοσίων σχέσεων να ενθαρρύνει τους ροταριανούς να στοχεύουν  στο να κάνουν δημόσιες σχέσεις τονίζοντας τη σπουδαιότητα αυτή. Να έρχεται σε συχνή επαφή με τα ΜΜΕ. Να μοιράζει στους ομίλους τα διάφορα διαφημιστικά αντικείμενα και έντυπα πληροφοριών του ρόταρυ.

Ο πρόεδρος επιτροπής συνεδρίου μαζί με το διοικητή θα επιλέξουν την περιοχή συνεδρίου. Θα συντονίσουν τα οικονομικά μεγέθη του συνεδρίου για να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη συμμετοχή και επιτυχία. Θα προωθήσουν το συνέδριο στο κοινό, στα ΜΜΕ, στους Δημοτικούς άρχοντες.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών θα μετέχει στην προετοιμασία του προϋπολογισμού, της διαχείρισης και της τήρησης καταλλήλων αρχείων εσόδων εξόδων.

Ο πρόεδρος της επιτροπής υποτροφιών θα πρέπει να συνεργάζεται στην επιλογή ικανών υποτρόφων. Να διατηρεί επαφή με τους υποτρόφους κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να ενθαρρύνει την έγκαιρη υποβολή αναφορών στον ανάδοχο και φιλοξενούντα Διοικητή και στο Ίδρυμα. Να ενθαρρύνει τους ομίλους να έχουν επίκαιρη ενημέρωση από την ιστοσελίδα του ρόταρυ στο διάδικο.

 

Αυτά από μένα. Με δυο λόγια ο πρόεδρος μιας επιτροπής με τη βοήθεια του Διοικητή και των ομίλων πρέπει:
ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ, ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙ, ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ.