Νικολάου Χαράλαμπος
Α' Αντιπρόεδρος

Επαφή
Διεύθυνση:
Σουράδα 4
Μυτιλήνη
81100
Ελλάς

Τηλέφωνο: +302251020981
Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου: +306932316881

Πληροφορίες: Ιατρός Χειρούργος.
Διευθυντής Γ.Ν.Ν.Μυτιλήνης