Κερεβανιάν Λάζαρος
Τ. Πρόεδρος

Επαφή
Διεύθυνση:
Καβέτσου 44
Μυτιλήνη
81100

Τηλέφωνο: +302251022525

Πληροφορίες: Συνταξιούχος Υπάλληλος Ο.Α.