Καριώτης Γεώργιος
Διευθυντής Εν. Γεωργικών Συνεταιρισμών