Χατζηευστρατίου Προκόπιος
Πρόεδρος Εν. Γεωργικών Συνεταιρισμών