Ιδρυτικά Μέλη

Όλα τα ονόματα των ιδρυτικών μελών του Ομίλου μας.

 

# Όνομα Θέση
1 Χατζηγιώργης Ευριπίδης Ιατρός Παθολόγος
2 Λεοντής Κωνσταντίνος Γ. Βιομήχανος
3 Μπίνος Χαρίλαος Ελαιοκτηματίας - Εισοδηματίας
4 Τσέρης Χρήστος Εμπόριο Τροφίμων
5 Βόμβας Κωνσταντίνος Μηχανουργός
6 Σταυρίδης Ανδρέας Βιομήχανος Αλιπάστων
7 Χατζηευστρατίου Προκόπιος Πρόεδρος Εν. Γεωργικών Συνεταιρισμών
8 Σουβατζής Μιχαήλ Ναυτικός Πράκτωρ
9 Κακαδέλλης Θεόδωρος Εκτελωνιστής
10 Καριώτης Γεώργιος Διευθυντής Εν. Γεωργικών Συνεταιρισμών
11 Αμπατζιδέλλης Δημήτριος Γενικό Εμπόριο
12 Λαλέλλης Δημήτριος Γενικό Εμπόριο, Πετρέλαιο
13 Χατζηγιάννης Ιωάννης Οδοντίατρος
14 Γρηγορίου Γεώργιος Γεωπόνος, Τμ.Γ. Υπ. Λέσβου
15 Αλατζάς Ιωάννης Δικηγόρος
16 Στεφανίδης Στέφανος Υφασματέμπορος
17 Ροδάκης Θεολόγος Πολιτικός Μηχανικός Τ.Υ.Ν. Λέσβου
18 Βαμβακίτης Παναγιώτης Δήμαρχος Μυτιλήνης
19 Ουζουνέλλης Ανδρέας Παραγωγός, Αγροτικές Εργασίες
20 Βογιατζής Παναγιώτης Διευθυντής Αγρ. Κτηνιατρείου
21 Βαλιάδης Αντώνιος Ηλ. Μηχανικός, Εισοδηματίας
22 Καλδής Χρήστος Γεωπόνος
23 Βαμβολής Γεώργιος Δικηγόρος
24 Φαρμακίδης Βασίλειος Υποδιευθυντής Αγρ. Τραπέζης
25 Μήλας Γεώργιος Εμποροράπτης
26 Ιωάννου Νικόλαος Εμπορικός Αντιπρόσωπος
27 Νανόπουλος Δημήτριος Γεωργοκτηνοτρόφος
28 Δουκάκης Μιχαήλ Ζωέμπορος
29 Σκούφος Θεόδωρος Κρεοπώλης
30 Κακαδέλλης Γεώργιος Βιομηχανία Άρτου